logo
self time
self time
NavigationItemProvider.GetNavigationItems
MessageNavigationItemProvider.GetNavigationItems
Start time2024-02-23 06:35:21.2046
End time2024-02-23 06:35:21.2054
Total time1ms (12.642%)
Self time1ms (12.642%)
Child time0ms (0.000%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.Service\Navigation\NavigationItemProvider.cs
Line number28
self time
SqlQuery QueryId: d8dec932-41b3-4140-9f3a-a141d6c7814f Query: SELECT Org, Json, Version FROM HRM.HiAConfig WHERE Org = @Key Key: /ui/front_page_notice
MessageSqlQuery QueryId: d8dec932-41b3-4140-9f3a-a141d6c7814f Query: SELECT Org, Json, Version FROM HRM.HiAConfig WHERE Org = @Key Key: /ui/front_page_notice
Start time2024-02-23 06:35:21.2058
End time2024-02-23 06:35:21.2071
Total time1ms (21.127%)
Self time1ms (21.127%)
Child time0ms (0.000%)
CallerC:\prog\hia\HiA.NET\HiA\SqlCommandLogger.cs
Line number71
CreateDocumentListViewWebPart 1b46fff5-2389-4982-bb88-9d76a7105918
MessageCreateDocumentListViewWebPart 1b46fff5-2389-4982-bb88-9d76a7105918
Start time2024-02-23 06:35:21.2072
End time2024-02-23 06:35:21.2072
Total time0ms (0.129%)
Self time0ms (0.129%)
Child time0ms (0.000%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.UI\Common\MainPageWebPartProvider.cs
Line number110
MainPageWebPartContainer:create-parts
MessageMainPageWebPartContainer:create-parts
Start time2024-02-23 06:35:21.2057
End time2024-02-23 06:35:21.2072
Total time1ms (22.506%)
Self time0ms (1.250%)
Child time1ms (21.256%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.UI\WebControls\Pages\MainPageWebPartContainer.cs
Line number29
SqlQuery QueryId: e7a8f6a2-d4ec-430b-8101-57bff343f2ad Query: SELECT Org, Json, Version FROM HRM.HiAConfig WHERE Org = @Key Key: /ui/front_page_notice
MessageSqlQuery QueryId: e7a8f6a2-d4ec-430b-8101-57bff343f2ad Query: SELECT Org, Json, Version FROM HRM.HiAConfig WHERE Org = @Key Key: /ui/front_page_notice
Start time2024-02-23 06:35:21.2073
End time2024-02-23 06:35:21.2082
Total time1ms (14.884%)
Self time1ms (14.884%)
Child time0ms (0.000%)
CallerC:\prog\hia\HiA.NET\HiA\SqlCommandLogger.cs
Line number71
Everything up to the rendering stage of the page
MessageEverything up to the rendering stage of the page
Start time2024-02-23 06:35:21.2040
End time2024-02-23 06:35:21.2102
Total time6ms (97.490%)
Self time3ms (47.458%)
Child time3ms (50.031%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.UI\Common\PerfTraceRoot.cs
Line number38
Request page load URL: https://avaandmed.keskkonnaportaal.ee/dhs/Active?HistoryId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 User:
MessageRequest page load URL: https://avaandmed.keskkonnaportaal.ee/dhs/Active?HistoryId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 User:
Start time2024-02-23 06:35:21.2040
End time2024-02-23 06:35:21.2103
Total time6ms (100.000%)
Self time0ms (2.559%)
Child time6ms (97.490%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.UI\Common\PerfTraceRoot.cs
Line number31
Perf trace is not available. The trace to display was not set.
Keel

keskkonnaportaali avaandmete failihoidla (KAIA)


Keskkonnaportaali avaandmete failihoidla (KAIA) on keskkond mis on loodud meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmefailide vaatamiseks ja jagamiseks andmeteenustena.

KAIA kaudu tehakse kättesaadavaks Keskkonnaagentuuri väärtuslikud avaandmed vastavalt EK avaandmete direktiivile failidena ja andmeteenustena.

KAIA sisaldab hetkel ilma valdkonna meteoroloogilisi seire andmeid, ohtliku ilma hoiatusi, meteoroloogiliste radarite andmeid ja mudelprognoose ning hüdroloogilist mudelprognoosi.

KAIA andmestike üldinfo ja andmekirjeldused leiab siit:
- Meteoroloogilise seire andmestik
- Meteoroloogiliste radarite andmestik
- Ilmaprognoosid
- Ilma mudelprognoosid
- Hüdroloogiline mudelprognoos

Keskkond on A-DOK platvormil arendatud kasutajaliides, mis esitab ja annab meteoroloogiliste avaandmete failide allalaadimisvõimekuse Riigipilve S-3 failihoidlast. Ühe päringu piirang on 100Gb ja teenus vastab turbetasemele ISKE K1T1S0.

KAIA teenuse lehelt saab infot KAIA kasutajaliidese ja API-de kasutamise kohta ning KAIA API-de keskkonnast saab teha päringuid.