logo
self time
self time
NavigationItemProvider.GetNavigationItems
MessageNavigationItemProvider.GetNavigationItems
Start time2024-02-23 05:10:33.4379
End time2024-02-23 05:10:33.4387
Total time1ms (11.134%)
Self time1ms (11.134%)
Child time0ms (0.000%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.Service\Navigation\NavigationItemProvider.cs
Line number28
self time
SqlQuery QueryId: 4c2e3cad-fbad-473b-b7c0-afc0fef46406 Query: SELECT Org, Json, Version FROM HRM.HiAConfig WHERE Org = @Key Key: /ui/front_page_notice
MessageSqlQuery QueryId: 4c2e3cad-fbad-473b-b7c0-afc0fef46406 Query: SELECT Org, Json, Version FROM HRM.HiAConfig WHERE Org = @Key Key: /ui/front_page_notice
Start time2024-02-23 05:10:33.4392
End time2024-02-23 05:10:33.4412
Total time2ms (26.509%)
Self time2ms (26.509%)
Child time0ms (0.000%)
CallerC:\prog\hia\HiA.NET\HiA\SqlCommandLogger.cs
Line number71
CreateDocumentListViewWebPart 1b46fff5-2389-4982-bb88-9d76a7105918
MessageCreateDocumentListViewWebPart 1b46fff5-2389-4982-bb88-9d76a7105918
Start time2024-02-23 05:10:33.4412
End time2024-02-23 05:10:33.4412
Total time0ms (0.130%)
Self time0ms (0.130%)
Child time0ms (0.000%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.UI\Common\MainPageWebPartProvider.cs
Line number110
MainPageWebPartContainer:create-parts
MessageMainPageWebPartContainer:create-parts
Start time2024-02-23 05:10:33.4391
End time2024-02-23 05:10:33.4412
Total time2ms (28.397%)
Self time0ms (1.759%)
Child time2ms (26.638%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.UI\WebControls\Pages\MainPageWebPartContainer.cs
Line number29
SqlQuery QueryId: ee86e4ea-3943-4082-b9d7-f76e3b30cea8 Query: SELECT Org, Json, Version FROM HRM.HiAConfig WHERE Org = @Key Key: /ui/front_page_notice
MessageSqlQuery QueryId: ee86e4ea-3943-4082-b9d7-f76e3b30cea8 Query: SELECT Org, Json, Version FROM HRM.HiAConfig WHERE Org = @Key Key: /ui/front_page_notice
Start time2024-02-23 05:10:33.4413
End time2024-02-23 05:10:33.4424
Total time1ms (15.653%)
Self time1ms (15.653%)
Child time0ms (0.000%)
CallerC:\prog\hia\HiA.NET\HiA\SqlCommandLogger.cs
Line number71
Everything up to the rendering stage of the page
MessageEverything up to the rendering stage of the page
Start time2024-02-23 05:10:33.4373
End time2024-02-23 05:10:33.4445
Total time7ms (97.641%)
Self time3ms (42.457%)
Child time4ms (55.184%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.UI\Common\PerfTraceRoot.cs
Line number38
Request page load URL: https://avaandmed.keskkonnaportaal.ee/dhs/Active User:
MessageRequest page load URL: https://avaandmed.keskkonnaportaal.ee/dhs/Active User:
Start time2024-02-23 05:10:33.4373
End time2024-02-23 05:10:33.4447
Total time7ms (100.000%)
Self time0ms (2.398%)
Child time7ms (97.641%)
CallerC:\prog\hia\HiA.FP.RM\HiA.RecordsManagement.UI\Common\PerfTraceRoot.cs
Line number31
Perf trace is not available. The trace to display was not set.
Keel

keskkonnaportaali avaandmete failihoidla (KAIA)


Keskkonnaportaali avaandmete failihoidla (KAIA) on keskkond mis on loodud meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmefailide vaatamiseks ja jagamiseks andmeteenustena.

KAIA kaudu tehakse kättesaadavaks Keskkonnaagentuuri väärtuslikud avaandmed vastavalt EK avaandmete direktiivile failidena ja andmeteenustena.

KAIA sisaldab hetkel ilma valdkonna meteoroloogilisi seire andmeid, ohtliku ilma hoiatusi, meteoroloogiliste radarite andmeid ja mudelprognoose ning hüdroloogilist mudelprognoosi.

KAIA andmestike üldinfo ja andmekirjeldused leiab siit:
- Meteoroloogilise seire andmestik
- Meteoroloogiliste radarite andmestik
- Ilmaprognoosid
- Ilma mudelprognoosid
- Hüdroloogiline mudelprognoos

Keskkond on A-DOK platvormil arendatud kasutajaliides, mis esitab ja annab meteoroloogiliste avaandmete failide allalaadimisvõimekuse Riigipilve S-3 failihoidlast. Ühe päringu piirang on 100Gb ja teenus vastab turbetasemele ISKE K1T1S0.

KAIA teenuse lehelt saab infot KAIA kasutajaliidese ja API-de kasutamise kohta ning KAIA API-de keskkonnast saab teha päringuid.